Posts Tagged ‘ihtkk’


iHTKK 2.2.11 vừa được nâng cấp

Friday, August 9th, 2013

iHTKK 2.2.11

Lý do nâng cấp iHTKK 2.2.11

Tổng cục Thuế đã hoàn thành việc nâng cấp ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) đáp ứng một số yêu cầu nghiệp vụ có hiệu lực từ 01/7/2013.

  • Luật số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế;
  • Luật số 26/2012/QH13 ngày 22/11/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Thu nhập cá nhân;
  • Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;
  • Công văn số 8355/BTC-TCT ngày 28/6/2013 của Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện một số quy định có hiệu lực từ 01/7/2013 tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế. (more…)

Xử lý lỗi không tương thích của trình duyệt khi khai thuế qua mạng

Tuesday, July 23rd, 2013

Lỗi khi khai thuế qua mạng bằng trình duyệt web

Hiện tại chúng ta kê khai thuế qua mạng bằng phần mềm khai thuế iHTKK và Tax24 thì sẽ thực hiện khai thuế trực tuyến trên trình duyệt web. Một số phần mềm khai thuế qua mạng khác cũng khai trên trình duyệt web, nhưng mình chưa sử dụng qua nên tạm thời ở đây chỉ nêu 2 cái này. Việc khai thuế qua mạng bằng trình duyệt web có mặt lợi là có thể khai bất cứ máy tính nào, mọi lúc mọi nơi không cần cài đặt phần mềm chạy trên máy tính.

Tuy nhiên, do trình duyệt web cũng có nhiều phiên bản khác nhau nên có sự không tương thích hoàn toàn với phần mềm khai thuế qua mạng. Một số lỗi mà chúng ta thường gặp là báo lỗi java, menu hiển thị không đúng, ký số không được, …

Cách khắc phục lỗi trình duyệt khi khai thuế qua mạng

Điều đầu tiên phải nhớ là chỉ dùng trình duyệt IE – Internet Explorer khi thực hiện khai thuế qua mạng.

Trong các dòng trình duyệt IE thì chỉ có IE 7 và IE 8 là tương thích với phần mềm iHTKK và Tax24 (IE 8 tốt nhất). Các máy dùng WinXP thì phần lớn có thể tương thích, nhưng các máy Win7 về sau mà có cập nhật mới thường xuyên thì hầu hết là IE 10 or IE9. Vậy làm thế nào biết máy mình IE mấy và nếu nó đang là IE khác thì làm thế nào ?

Sau đây là cách khắc phục.

1. Tại màn hình IE bạn bấm phím F12. IE sẽ mở thêm cửa sổ mới hoặc thêm ở cuối màn hình một ô cửa sổ có nội dung như hình

Nội dung thì nhiều nhưng bạn chú ý có dòng menu sau. Bạn chú ý cái chữ Browser Mode: IE10

khai thue qua mang

 

2. Bấm vào Browser Mode -> Nó sẽ buông xuống danh sách các phiên bản IE. Bạn bạn bấm chọn vào IE 8

khai thue qua mang Bây giờ bạn sẽ thấy Browser Mode: IE8

3. Bây giờ thì bạn bắt đầu vào khai thuế được rồi.

 

Một trục trặc tuy nhỏ nhưng có thể làm bạn bối rối. Hy vọng bài viết sẽ giúp ích được cho bạn

HaiTam- Tamantax

iHTKK 2.2.9.1

Wednesday, March 6th, 2013

iHTKK 2.2.9.1

Thông báo nâng cấp hệ thống Khai thuế qua mạng iHTKK 2.2.9.1

Ngày 08 tháng 02 năm 2013, Bộ tài Chính ban hành thông tư số 16/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện việc gia hạn, giảm một số khoản thu Ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ban hành ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu. Để đáp ứng việc gia hạn nộp thuế GTGT tháng 01, tháng 02, tháng 03 năm 2013 và gia hạn nộp thuế TNDN quý I, quý II, quý III năm 2013, Tổng cục Thuế nâng cấp ứng dụng iHTKK 2.2.9.1 với các nội dung chính như sau.

ihtkk-2-2-9-1

Nội dung nâng cấp iHTKK 2.2.9.1

1. Nâng cấp gia hạn thuế TNDN theo nghị quyết 02/NQ-CP

- Tờ khai gia hạn: Tờ khai 03/TNDN kỳ tính thuế năm 2012, tờ khai 01A/TNDN, 01B/TNDN, kỳ tính thuế Quý I, II, III /2013.

- Mở check gia hạn đối với tất cả các kỳ tính thuế, phần “Ghi chú gia hạn”: Gia hạn theo NQ 02/NQ-CP.

- Hỗ trợ đính kèm phụ lục gia hạn thuế TNDN theo NQ 02/NQ-CP. Người nộp thuế có thể tải phụ lục gia hạn tại đường dẫn: tại đây

2. Nâng cấp gia hạn thuế GTGT theo nghị quyết 02/NQ-CP

- Tờ khai gia hạn: Tờ khai 01/GTGT kỳ tính thuế tháng 1,2,3/2013.

- Mở check gia hạn đối với kỳ tính thuế tháng 1,2,3/2013, phần “Ghi chú gia hạn”: Gia hạn theo NQ 02/NQ-CP.

- Cho phép đính kèm phụ lục gia hạn thuế GTGT theo NQ 02/NQ-CP. Người nộp thuế có thể tải phụ lục gia hạn tại đường dẫn: tại đây

3. Thay đổi thuế suất thuế TTĐB của rượu 20 trở lên và bia từ 1/2013

Từ tháng 1/2013 thuế suất thuế TTĐB đối với rượu 20 độ trở lên và bia thay đổi từ 45% lên 50%.

4. Thay đổi Tỷ lệ thuế TNDN ở nội dung công việc Lãi tiền vay đối với tờ 03/NTNN

Chỉ tiêu Tỷ lệ thuế TNDN: Cho phép nhập 2 giá trị là 5% và 10% đối với nội dung công việc là Lãi tiền vay.

5. Thay đổi công thức tính chỉ tiêu [24] của tờ 03/KK-TNCN tháng/quý từ 1/2013

- Từ kỳ tính thuế tháng 1/2013, ứng dụng sẽ hỗ trợ tính chỉ tiêu [24] = 0,1% * [23], cho phép sửa.

- Đối với kỳ tính thuế từ 8/2011 đến tháng 12/2012: Ứng dụng hỗ trợ tính chỉ tiêu [24] = 0,05% * [23], cho phép sửa.

 

iHTKK 2.2.9 – Hệ thống khai thuế qua mạng (iHTKK) mới được nâng cấp

Wednesday, January 16th, 2013

iHTKK 2.2.9

Tổng cục Thuế đã thông báo nâng cấp ứng dụng iHTKK 2.2.9. Việc nâng cấp lên phiên bản ihtkk 2.29 là để đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ quyết toán thuế TNCN năm 2012 theo Thông tư số 140/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính và quyết toán thuế TNDN đối với doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện ưu đãi về tỷ lệ xuất khẩu mà bị chấm dứt ưu đãi theo cam kết WTO theo Thông tư số 199/2012/TT-BTC.

Thông báo nâng cấp iHTKK 2.2.9 với các nội dung chính như sau:

1. Nâng cấp chức năng kê khai tờ khai 05/KK-TNCN: Ứng dụng hỗ trợ tổng hợp số thuế TNCN được miễn theo Thông tư số 140/TT-BTC tại phụ lục 27/MT-TNCN nộp kèm tờ khai 05/KK-TNCN từ số liệu kê khai trên bảng kê 05A/BK-TNCN:

- Người nộp thuế vào chức năng “Kê khai trực tuyến” trên hệ thống Khai thuế qua mạng hoặc dùng ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 3.1.5 để kê khai tờ khai và phụ lục miễn giảm.

2. Bổ sung thêm mẫu biểu phụ lục: Thông báo lựa chọn phương án hưởng ưu đãi thuế theo quy định tại Thông tư số 199/2012/TT-BTC mẫu 01/TNDN nộp kèm tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu 03/TNDN:

- Đường dẫn tải mẫu phụ lục: tải tại đây

- Người nộp thuế thực hiện kê khai tờ khai 03/TNDN, gửi đến cơ quan thuế sau đó thực hiện đính kèm phụ lục vào tờ khai.

3. Nâng cấp chức năng kê khai tờ khai thuế TNDN từ chuyển nhượng bất động sản mẫu 02/TNDN: Thay đổi tỷ lệ nộp thuế TNDN trên doanh thu theo tiến độ thu tiền từ 2% xuống 1% theo Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012:

- Người nộp thuế vào chức năng “Kê khai trực tuyến” trên hệ thống Khai thuế qua mạng hoặc dùng ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 3.1.5 để kê khai tờ khai đáp ứng thay đổi trên.

- Đối với tờ khai có kỳ kê khai từ năm 2011 trở về trước, người nộp thuế có thể chọn tỷ lệ nộp thuế TNDN trên doanh thu theo tiến độ thu tiền là 2%.

 

Bước đầu sử dụng iHTKK khai thuế qua mạng

Thursday, December 20th, 2012

Bước đầu sử dụng ihtkk khai thuế qua mạng

 

Các bước thực hiện sử dụng ihtkk khai thuế qua mạng

Để NNT hiểu rõ và nắm bắt quy trình sử dụng ihtkk khai thuế qua mạng. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu đến các anh/chị các bước yêu cầu NNT phải thực hiện đúng khi khai thuế qua mạng và một số điểm lưu ý khi kê khai.

Bước 1: Đăng ký sử dụng dịch vụ ihtkk khai thuế qua mạng

Bước 2: Cài đặt các phần mềm liên quan theo tài liệu hướng dẫn cài đặt.

Bước 3: Thiết lập thông tin trong ihtkk khai thuế qua mạng

Bước 4: Tạo tờ khai điện tử

Bước 5: Gửi tờ khai điện tử

Bước 6: Gửi tờ khai đính kèm bảng kê Excel

Bước 7: Kê khai trực tuyến

Bước 8: Tra cứu tờ khai, thay đổi thông tin

Một số lỗi thường gặp khi sử dụng ihtkk khai thuế qua mạng

 

1. Xuất hiện thông báo:

ihtkk-khai-thue-qua-mang

NNT chọn “Always trust content from this publisher” rồi nhấn “Run” nếu không sẽ gặp lỗi khi ký điện tử và upload file.

 

2. Khi thực hiện nộp tờ khai file pdf, sau khi chọn tờ khai, thực hiện ký điện tử, chỉ thấy mờ 2 button mà không ký được. Mặc dù đã cài đặt đầy đủ.

Nguyên nhân: do doanh nghiệp thực hiện việc nộp tờ khai thuế qua mạng sử dụng trình duyệt FireFox.

Khuyến cáo doanh nghiệp sử dụng trình duyệt Internet Explorer để thực hiện nộp tờ khai thuế qua mạng.

 

3. Khi thực hiện ký điện tử, sau khi click vào chọn tệp, không thấy có chức năng nào tiếp theo, thấy trên thanh status có thông báo “errors on page”.

Khắc phục: Vào trình duyệt IE, vào Tools –> manage add on –> chọn java plug-in và disable. Khởi động lại trình duyệt IE, vào lại manage add on và Enable Java Plug in. Nếu vẫn không thực hiện dc thì chuyển qua thực hiện ký điện tử trên máy khác.

 

4. Khi thực hiện kê khai trực tuyến, sau khi kê khai xong ký điện tử, hệ thống thông báo đang ký điện tử, nhưng đợi mãi mà không thấy ký thành công.

Khắc phục: Khi thực hiện ký điện tử với chức năng kê khai trực tuyến, hệ thống sẽ đưa ra 1 pop-up. Cần allow cho pop up chạy, khi đó sẽ ký điện tử thành công.

 

5. Người nộp thuế đăng nhập vào hệ thống báo sai mật khẩu.

Lưu ý: Khi sử dụng thay đổi mật khẩu có bật bộ gõ tiếng việt. Khuyến cáo ngời sử dụng không bật bộ gõ tiếng Việt khi đổi mật khẩu.