Sao lưu dữ liệu của phần mềm HTKK


ihtkkNhu cầu sao lưu dữ liệu phần mềm HTKK

Phần mềm HTKK được nâng cấp phiên bản mới khá thường xuyên để đáp ứng yêu cầu kê khai khi quy định thay đổi và khắc phục lỗi phần mềm. Mỗi lần nâng cấp bạn phải cài đặt phiên bản mới, nếu không sao lưu dữ liệu thì nhiều khi bị xóa mất.

Phần mềm HTKK cũng có thể bị mất dữ liệu khi máy tính bị lỗi phần mềm (cài lại windows) hay phần cứng (ổ cứng hư)

Hướng dẫn sao lưu dữ liệu phần mềm HTKK

Dữ liệu của phần mềm HTKK được lưu thành những tập tin .xml chứa trong thư mục con có tên là mã số thuế công ty nằm trong thư mục Datafiles nằm trong thư mục cài đặt phần mềm. Nếu dùng phần mềm HTKK khai thuế cho nhiều công ty thì mỗi công ty có một thư mục với tên là mã số thuế tương ứng.

Ta có 2 cách để thực hiện sao lưu dữ liệu của phần mềm HTKK.

1. Dùng tính năng do phần mềm HTKK cung cấp

- Từ menu “Công cụ“, chọn chức năng “Sao lưu dữ liệu”.

- Phần mềm sẽ mở cửa sổ để ta nhập tên tập tin sao lưu, nơi lưu trữ và nhấn “Save” để lưu lại

Sao lưu dữ liệu phần mềm HTKK

2. Dùng phương pháp thủ công

- Vào thư mục cài đặt phần mềm HTKK: Thông thường phần mềm HTKK sẽ được cài đặt tại C:\Program Files\HTKK300

- Nén và chép nguyên thư mục Datafiles đi đến chổ cần sao lưu.

Phục hồi dữ liệu đã sao lưu của phần mềm HTKK

Sau khi đã biết cách sao lưu, giờ làm thế nào để phục hồi dữ liệu đã sao lưu ? Ta cũng có 2 cách để phục hồi lại dữ liệu

1. Dùng tính năng do phần mềm HTKK cung cấp

- Từ menu “Công cụ“, chọn chức năng “Phục hồi dữ liệu”.

- Phần mềm sẽ mở cửa sổ để ta tìm và chọn tên tập tin đã sao lưu và nhấn “Open” để phục hồi lại dữ liệu.

Phục hồi dữ liệu phần mềm HTKK

2. Dùng phương pháp thủ công

- Giải nén và chép nguyên thư mục Datafiles đè lên thư mục hiện tại của phần mềm HTKK.

 

Tags: ,

2 Responses to “Sao lưu dữ liệu của phần mềm HTKK”

  1. Thay đổi ổ đĩa cài đặt phần mềm HTKK | HTKK Says:

    [...] trong thư mục Datafiles cũng nằm trong thư mục cài đặt. Vì thế nếu ta không sao lưu dữ liệu phần mềm HTKK thường xuyên thì khi Windows bị trục trặc phải cài lại máy sẽ bị mất hết [...]

  2. Cách cài đặt phần mềm HTKK trên ổ đĩa khác Says:

    [...] thế nếu ta không sao lưu dữ liệu phần mềm HTKK thường xuyên thì khi đó ta sẽ bị mất hết dữ liệu của phần mềm HTKK. Trong [...]

Leave a Reply