Gõ tiếng Việt trong phần mềm HTKK

Friday, August 9th, 2013

Hướng dẫn thiết lập bộ gõ để gõ tiếng Việt trong phần mềm HTKK

Bạn gặp trục trặ khi gõ dấu tiếng việt trong phần mềm HTKK, nhất là ở những ký tự có 2 dấu. Bạn hãy làm theo hướng dẫn dưới đây nhé.

(more…)

Thay đổi ổ đĩa cài đặt phần mềm HTKK

Thursday, January 31st, 2013

Phần mềm HTKK mặc định sẽ cài đặt tại C:\Program Files\HTKK300. Dữ liệu của phần mềm HTKK thì chứa trong thư mục Datafiles cũng nằm trong thư mục cài đặt. Vì thế nếu ta không sao lưu dữ liệu phần mềm HTKK thường xuyên thì khi Windows bị trục trặc phải cài lại máy sẽ bị mất hết dữ liệu. Vậy sao ta không thay đổi ổ đĩa cài phần mềm HTKK ? (more…)

Sao lưu dữ liệu của phần mềm HTKK

Wednesday, January 30th, 2013

ihtkkNhu cầu sao lưu dữ liệu phần mềm HTKK

Phần mềm HTKK được nâng cấp phiên bản mới khá thường xuyên để đáp ứng yêu cầu kê khai khi quy định thay đổi và khắc phục lỗi phần mềm. Mỗi lần nâng cấp bạn phải cài đặt phiên bản mới, nếu không sao lưu dữ liệu thì nhiều khi bị xóa mất.

Phần mềm HTKK cũng có thể bị mất dữ liệu khi máy tính bị lỗi phần mềm (cài lại windows) hay phần cứng (ổ cứng hư) (more…)

Phần mềm HTKK 3.1.5

Friday, January 18th, 2013

Phần mềm HTKK 3.1.5

Tải phần mềm HTKK 3.1.5

Thông báo nâng cấp phần mềm HTKK 3.1.5

Ngày 15/01/2013, Tổng Cục Thuế đã ra thông báo về việc đã hoàn thành nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.1.5 (phần mềm HTKK 3.1.5), phần mềm hỗ trợ Quyết toán thuế TNCN (QTTNCN) phiên bản 3.0.2 và ứng dụng khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 2.2.9 đáp ứng nghiệp vụ quyết toán thuế TNCN, TNDN năm 2012

Việc nâng cấp lần này là để đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ quyết toán thuế TNCN năm 2012 đối với cá nhân có thu nhập bậc 1 kê khai miễn giảm thuế theo quy định tại Thông tư số 140/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 29/2012/QH13 của Quốc hội ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn và yêu cầu quyết toán thuế TNDN đối với doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện ưu đãi về tỷ lệ xuất khẩu mà bị chấm dứt ưu đãi theo cam kết WTO theo Thông tư 199/2012/TT-BTC.

Nội dung nâng cấp phần mềm HTKK 3.1.5, phần mềm QTTNCN phiên bản 3.0.2 và ứng dụng iHTKK phiên bản 2.2.9

+ Nâng cấp chức năng kê khai tờ khai 05/KK-TNCN: Ứng dụng hỗ trợ tổng hợp số thuế TNCN được miễn theo Thông tư số 140/TT-BTC tại phụ lục 27/MT-TNCN nộp kèm tờ khai 05/KK-TNCN từ số liệu kê khai trên bảng kê 05A/BK-TNCN.

+ Nâng cấp chức năng kê khai tờ khai 09/KK-TNCN: Ứng dụng hỗ trợ tổng hợp số thuế TNCN được miễn theo Thông tư số 140/TT-BTC tại phụ lục 26/MT-TNCN nộp kèm tờ khai 09/KK-TNCN từ số liệu kê khai trên tờ khai 09/KK-TNCN.

+ Riêng đối với ứng dụng HTKK 3.15, iHTKK:

- Bổ sung thêm mẫu biểu phụ lục Thông báo lựa chọn phương án hưởng ưu đãi thuế theo quy định tại Thông tư số 199/2012/TT-BTC mẫu 01/TNDN nộp kèm tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu 03/TNDN.

- Nâng cấp chức năng kê khai tờ khai thuế TNDN từ chuyển nhượng bất động sản mẫu 02/TNDN: Thay đổi tỷ lệ nộp thuế TNDN trên doanh thu theo tiến độ thu tiền từ 2% xuống 1% theo Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012.

- Đối với việc gửi/nhận tờ khai quyết toán thuế TNCN qua trang http://tncnonline.com.vn: Hỗ trợ gửi/nhận dữ liệu tờ khai quyết toán thuế TNCN với cả 2 định dạng excel 2003 và 2007. Tổng cục Thuế sẽ tạm dừng hệ thống website http://tncnonline.com.vn trong khoảng thời gian từ 16h đến 18h ngày 15/1/2013 để tiến hành nâng cấp.

Bắt đầu từ ngày 16/1/2013, khi kê khai tờ khai thuế có áp dụng công nghệ mã vạch 2 chiều, tổ chức cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các mẫu biểu kê khai tại ứng dụng HTKK 3.1.5, phần mềm QTTNCN 3.0.2 và ứng dụng iHTKK 2.2.9 thay cho các phiên bản trước đây.

 

Download phần mềm HTKK 3.1.5 tại Webketoan

Báo cáo tình hình nhận in hóa đơn – Mẫu BC01/AC

Wednesday, January 16th, 2013

Báo cáo tình hình nhn in hóa đơn– Mu BC01/AC

Cách gọi:

Từ menu chức năng “Kê khai/Hoá đơn” chọn “Báo cáo tình hình nhận in hóa đơn (BC01/AC)” khi đó màn hình kê khai sẽ hiển thị ra như sau.

NNT chọn kỳ báo cáo và click vào bút “Đồng ý”, màn hình báo cáo sẽ hiển thị như sau:

Hướng dn nhp dliu :

Thông tin chung

•    Các thông tin được lấy dữ liệu từ phần Thông tin chung được kê khai trong chức năng “Thông tin doanh nghiệp” gồm các thông tin sau:

o Tên tổ chức

o Mã số thuế

o Địa chỉ

•   Các thông tin NNT tự nhập gồm các thông tin sau:

o Người đại diện theo pháp luật: Nhập kiểu text

o Ngày lập báo cáo: mặc định là ngày hiện tại, cho phép sửa

o Kỳ báo cáo cuối cùng: Nếu báo cáo là kỳ báo cáo cuối cùng thì NNT chọn ô check Kỳ báo cáo cuối cùng

Thông tin chi tiết

•   STT: Ứng dụng hỗ trợ tự động tăng

•   Tổ chức, cá nhân đặt in

o Mã số thuế: NNT tự nhập theo đúng quy định về cấu trúc mã số thuế (10 hoặc 13 ký tự)

o Tên: NNT tự nhập

o Địa chỉ: NNT tự nhập, kiểu text

•   Hợp đồng

o Số: NNT tự nhập, kiểu text

o Ngày: NNT tự nhập kiểu ngày tháng. Ngày hợp đồng phải nằm trong kỳ báo cáo

•   Các cột Mã hóa đơn, Tên loại hóa đơn, Mẫu số: Nhập tương tự như trên Thông báo phát hành hóa đơn. Tuy nhiên tại báo cáo BC01/AC thì chỉ được nhập các hóa đơn theo TT153.

o Ký hiệu hóa đơn: Đối với hóa đơn tự in, đặt in thì nhập tương tự như ở Thông báo phát hành. Riêng đối với hóa đơn do cục thuế phát hành thì thêm 02 ký tự đầu ký hiệu (gọi là mã hoá đơn do Cục Thuế in, phát hành) (Danh sách Mã hóa đơn của Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phát hành theo Phụ lục 2 kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC)

Ví d: Muốn nhập Ký hiệu hóa đơn do Cục thuế Hà Nội đặt in, phát hành năm

2011 và có ký hiệu là AA thì cách nhập như sau:

o Nhập 2 ký tự đầu là 01

o Nhập 2 ký tự tiếp theo là AA

o Ký tự tiếp theo là dấu “/”

o 2 ký tự tiếp theo là 11

o   Ký tự cuối cùng là E

Hoặc NNT có thể nhập 7 ký tự  lần lượt là 01AA11E. Lúc đó ta sẽ có Ký hiu hóa đơn cn nhp là : 01AA/11E

•   Từ số: NNT tự nhập.

o Khoảng “Từ số – Đến số” không được giao nhau trong cùng một loại hóa đơn, cùng mẫu số, cùng kí hiệu

o Từ số không âm <= Đến số

•   Đến số: NNT tự nhập

o Khoảng “Từ số – Đến số” không được giao nhau trong cùng một loại hóa đơn, cùng mẫu số, cùng kí hiệu

o Đến số >= Từ số

•   Số lượng: Ứng dụng hỗ trợ tính theo công thức = (Đến số – Từ số)  + 1, không cho phép sửa

Báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn – mẫu BC21/AC

Wednesday, January 16th, 2013

Báo cáo mt, cháy, hng hóa đơn– Mu BC21/AC

Cách gọi:

Từ menu chức năng “Kê khai/Hoá đơn” chọn “Báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn (BC21/AC)” khi đó màn hình kê khai sẽ hiển thị ra như sau.

Hướng dn nhp dliu :

Thông tin chung

•    Các thông tin được lấy dữ liệu từ phần Thông tin chung được kê khai trong chức năng “Thông tin doanh nghiệp” gồm các thông tin sau:

o Tên tổ chức, cá nhân làm mất, cháy, hỏng hóa đơn

o Mã số thuế

o Địa chỉ

•    Các thông tin NNT tự nhập gồm các thông tin sau:

o Ngày, tháng, năm phát hiện bị mất, cháy, hỏng hóa đơn: NNT tự nhập theo định dạng ngày tháng. (Tổ chức, cá nhân) được lấy tự động từ Tên tổ chức, cá nhân làm mất, cháy, hỏng hóa đơn từ trên xuống.

o Người đại diện theo pháp luật: nhập kiểu text, bắt buộc nhập

o Ngày lập báo cáo: mặc định là ngày hiện tại, cho phép sửa

o Lý do mất, cháy, hỏng hoá đơn

Thông tin chi tiết

•   STT: Ứng dụng hỗ trợ tự động tăng

•   Các cột Mã hóa đơn, Tên loại hóa đơn, Mẫu số: Nhập tương tự như trên

Thông báo phát hành hóa đơn.

o Ký hiệu hóa đơn: Đối với hóa đơn tự in, đặt in thì nhập tương tự như ở Thông báo phát hành. Riêng đối với hóa đơn do cục thuế phát hành thì thêm 02 ký tự đầu ký hiệu (gọi là mã hoá đơn do Cục Thuế in, phát hành) (Danh sách Mã hóa đơn của Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phát hành theo Phụ lục 2 kèm theo Thông tư số

153/2010/TT-BTC).

•   Từ số: NNT tự nhập.

o Khoảng “Từ số – Đến số” không được giao nhau trong cùng một loại hóa đơn, cùng mẫu số, cùng kí hiệu

o Từ số không âm <= Đến số

•   Đến số: NNT tự nhập

o Khoảng “Từ số – Đến số” không được giao nhau trong cùng một loại hóa đơn, cùng mẫu số, cùng kí hiệu

o Đến số >= Từ số

•   Số lượng: Ứng dụng hỗ trợ tính theo công thức = (Đến số – Từ số)  + 1, không cho phép sửa

•   Liên hoá đơn: NNT tự nhập, kiểu text: Ví dụ: Nếu hóa đơn bị mất các liên 2;5;6 thì nhập giá trị tại cột Liên hóa đơn là 2;5;6

•   Ghi chú:  NNT chọn trong combobox gồm các giá trị sau:

o Mất, cháy, hỏng hoá đơn đầu vào

o Mất, cháy, hỏng hoá đơn chưa BC sử dụng

o Mất, cháy, hỏng hoá đơn đã BC sử dụng

Thông báo kết quả hủy hóa đơn – mẫu TB03/AC

Wednesday, January 16th, 2013

Thông báo kết quhy hóa đơn– Mu TB03/AC

Cách gọi:

Từ menu chức năng “Kê khai/Hoá đơn” chọn “Thông báo kết quả hủy hóa đơn TB03/AC)” khi đó màn hình kê khai sẽ hiển thị ra như sau.

Hướng dn nhp dliu :

Thông tin chung

•    Các thông tin được lấy dữ liệu từ phần Thông tin chung được kê khai trong chức năng “Thông tin doanh nghiệp” gồm các thông tin sau:

o Tên tổ chức, cá nhân

o Mã số thuế

o Địa chỉ

•   Các thông tin NNT tự nhập gồm các thông tin sau:

o Kính gửi: NNT tự nhập kiểu text

o Phương pháp hủy hóa đơn: NNT tự nhập kiểu text

o Hồi, giờ, Ngày, tháng, năm thông báo hủy hóa đơn: NNT tự nhập theo định dạng ngày tháng. (Tổ chức, cá nhân) lấy tự động từ Tên tổ chức, cá nhân từ trên xuống

o Người đại diện theo pháp luật: NNT tự nhập kiểu text, bắt buộc nhập

o Ngày lập báo cáo: mặc định là ngày hiện tại, cho phép sửa

o Người lập biểu: NNT tự nhập kiểu text

Thông tin chi tiết

•   STT: Ứng dụng hỗ trợ tự động tăng

•   Các cột Mã hóa đơn, Tên loại hóa đơn, Mẫu số: Nhập tương tự như trên

Thông báo phát hành hóa đơn.

•   Ký hiệu hóa đơn: Đối với hóa đơn tự in, đặt in thì nhập tương tự như ở Thông báo phát hành. Riêng đối với hóa đơn do cục thuế phát hành thì thêm 02 ký tự đầu ký hiệu (gọi là mã hoá đơn do Cục Thuế in, phát hành) (Danh sách Mã hóa đơn của Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phát hành theo Phụ lục 2 kèm theo Thông tư số 153/2010/TT- BTC).

•   Từ số: NNT tự nhập.

o Khoảng “Từ số – Đến số” không được giao nhau trong cùng một loại hóa đơn, cùng mẫu số, cùng kí hiệu

o Từ số không âm <= Đến số

•   Đến số: NNT tự nhập

o Khoảng “Từ số – Đến số” không được giao nhau trong cùng một loại hóa đơn, cùng mẫu số, cùng kí hiệu

o Đến số >= Từ số

•   Số lượng: Ứng dụng hỗ trợ tính theo công thức = (Đến số – Từ số)  + 1, không cho phép sửa

Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn BC26/AC

Wednesday, January 16th, 2013

Báo cáo tình hình sdng hóa đơn– Mu BC26/AC

Cách gọi:

Từ menu chức năng “Kê khai/Hoá đơn” chọn “Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (BC26/AC)” khi đó màn hình kê khai sẽ hiển thị ra như sau.

NNT chon “Kỳ báo cáo” và có thể chọn các phụ lục cần kê khai rồi nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” màn hình báo cáo sẽ hiển thi ra như sau:

Hướng dn nhp dliu :

Thông tin chung

•    Các thông tin được lấy dữ liệu từ phần Thông tin chung được kê khai trong chức năng “Thông tin doanh nghiệp” gồm các thông tin sau:

o Tên tổ chức, cá nhân

o Mã số thuế

o Địa chỉ

•   Các thông tin NNT tự nhập gồm các thông tin sau:

o Người đại diện theo pháp luật: NNT nhập kiểu text

o Ngày lập báo cáo: mặc định là ngày hiện tại, cho phép sửa nhưng không được lớn hơn ngày hiện tại

o Người lập biểu: NNT tự nhập kiểu text

o Kỳ báo cáo cuối cùng: Nếu báo cáo là kỳ báo cáo cuối cùng thì NNT chọn ô check Kỳ báo cáo cuối cùng

o Chuyển  địa  điểm:  NNT  chọn  ô  check  CQT  có  trong  trường  hợp chuyển địa điểm hay không

Thông tin chi tiết

•   STT: Ứng dụng hỗ trợ tự động tăng

•   Các cột Mã hóa đơn, Tên loại hóa đơn, Mẫu số: Nhập tương tự như trên Thông báo phát hành hóa đơn.

•   Ký hiệu hóa đơn: Đối với hóa đơn tự in, đặt in thì nhập tương tự như ở Thông báo phát hành. Riêng đối với hóa đơn do cục thuế phát hành thì thêm 02 ký tự đầu ký hiệu (gọi là mã hoá đơn do Cục Thuế in, phát hành)

(Danh sách Mã hóa đơn của Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phát hành theo Phụ lục 2 kèm theo Thông tư số 153/2010/TT- BTC).

•    Số tồn đầu kỳ: Nếu là lần đầu tiên chạy ứng dụng thì NNT tự nhập số tồn đầu kỳ của kỳ đầu, từ kỳ thứ 2 trở đi thì ứng dụng sẽ tự chuyển số tồn cuối kỳ của kỳ trước lên, cho phép sửa.

Chú ý: Nếu trên cùng mt dòng thì Ts- Đến sphi kê khai liên tiếp, nếu không liên tiếp thì phi tách dòng.

o Chỉ tiêu [5] (Tổng số): Tự tính theo công thức [5] = (([7] – [6]) + 1) + (([9] – [8]) + 1), không cho phép sửa

o Chỉ tiêu [6], [7]: NNT tự nhập kiểu số.

Khoảng (Từ số – Đến số) không được giao nhau trong cùng một loại hóa đơn, cùng mẫu số, cùng kí hiệu

Từ số [6] không âm và <= Đến số [7]

o Chỉ tiêu [7]: Đến số: Kiểu số, NNT tự nhập kiểu số

Khoảng (Từ số – Đến số) không được giao nhau trong cùng một loại hóa đơn, cùng mẫu số, cùng kí hiệu

Đến số [7] >= Từ số [6]

•    Số mua/phát hành trong kỳ

o Chỉ tiêu [8]: NNT tự nhập kiểu số.

Khoảng (Từ số – Đến số) không được giao nhau trong cùng một loại hóa đơn, cùng mẫu số, cùng kí hiệu

Từ số [8] không âm và <= Đến số [9]

o Chỉ tiêu [9]: NNT tự nhập kiểu số

Khoảng (Từ số – Đến số) không được giao nhau trong cùng một loại hóa đơn, cùng mẫu số, cùng kí hiệu

Đến số [9] >= Từ số [8]

Chú ý: Nếu trong cùng mt loi hóa đơn, cùng mu s, cùng ký hiu mà có nhiu khong slượng tn đầu k(Khong  [06] đến [07]) thì phi nhp giá trca smua/ phát hành trong kỳ ở dòng mà có giá trca chtiêu [07] ln nht và giá trTs[08] phi bng giá trca chtiêu [07] + 1

•    Chỉ tiêu [13](Số lượng đã sử dụng): NNT tự nhập kiểu số và nhỏ hơn hoặc bằng chỉ tiêu [5] (Tổng số tồn đầu kỳ, mua/phát hành trong kỳ)

•    Các chỉ tiêu [15], [17], [19]: NNT tự nhập kiểu text và các số này phải nằm trong khoảng {[10], [11]} và không được trùng nhau, không giao nhau

o Trong cùng một loại hóa đơn, mẫu hóa đơn và ký hiệu hóa đơn thì các dòng không được giao nhau, trùng nhau.

o Nếu là các Số không liên tiếp kê khai dưới dạng liệt kê thì được ngăn cách nhau bằng dấu (;): VD: 8;12;22 (3 số)

o Nếu là các số liên tiếp trong 1 khoảng thì kê khai dưới dạng khoảng và sử dụng dấu (-). VD: 51-100 (50 số)

Các chỉ tiêu tự tính: Xét 3 trường hợp

•    Trường hợp 1: Chỉ tiêu [6] = 0 và [7] = 0 và [8] và [9] <> 0. Khi đó

o Chỉ tiêu [5] = ([9] – [8]) + 1

o Chỉ tiêu [10] = chỉ tiêu [8]

o Chỉ tiêu [11] = [10] + [12] – 1 và [11] nhỏ hơn hoặc bằng [9]

o Chỉ tiêu [12] = [13] + [14] + [16] + [18].

o Chỉ tiêu [14], [16], [18] tự động tính bằng cách đếm hoặc trừ từ chỉ tiêu [15], [17], [19]

o Tồn cuối kỳ

Nếu [5] = [12] và [13] + [14] + [16] + [18] <> 0 thì các chỉ tiêu [20], [21], [22] đều bằng 0

Nếu [5] > [12] và [13] + [14] + [16] + [18] <> 0  thì chỉ tiêu [20] = [11] + 1; chỉ tiêu [21] = [9] chỉ tiêu [22] = ( [21] – [20] ) +1

Nếu [13] + [14] + [16] + [18] = 0  thì ([20] = [8] ; [21] = [9])

•    Trường hợp 2: Chỉ tiêu [8] = 0 và [9] = 0 và [6] và [7] <> 0. Khi đó

o Chỉ tiêu [5] = ([7] – [6]) + 1

o Chỉ tiêu [10] = chỉ tiêu [6]

o Chỉ tiêu [11] = [10] + [12] – 1 và [11] nhỏ hơn hoặc bằng [7]

o Chỉ tiêu [12] = [13] + [14] + [16] + [18].

o Chỉ tiêu [14], [16], [18] tự động tính bằng cách đếm hoặc trừ từ chỉ

tiêu [15], [17], [19]

o Tồn cuối kỳ

Nếu [5] = [12] và [13] + [14] + [16] + [18] <> 0   thì các chỉ tiêu [20], [21], [22] đều bằng 0

Nếu [5] > [12] và [13] + [14] + [16] + [18] <> 0    thì chỉ tiêu [20] = [11] + 1; chỉ tiêu [21] = [7]chỉ tiêu [22] = ( [21] – [20] ) +1

Nếu  [13] + [14] + [16] + [18] = 0  thì ([20] = [6] ; [21] = [7])

•    Trường hợp 3: Chỉ tiêu [6]<> 0, [7] <> 0,  [8] và [9] <> 0. Khi đó

o Kiểm tra bắt buộc Chỉ tiêu [8]= chỉ tiêu [7]+1

o   Chỉ tiêu [5] = (([7] – [6]) + 1) + (([9] – [8]) + 1) hoặc [5]= [9]- [6]+1

o Chỉ tiêu [10] = chỉ tiêu [6]

o Chỉ tiêu [11] = [10] + [12] – 1 và [11] nhỏ hơn hoặc bằng [9]

o Chỉ tiêu [12] = [13] + [14] + [16] + [18] và [12] <= [5].

o Chỉ tiêu [14], [16], [18] tự động tính bằng cách đếm hoặc trừ từ chỉ tiêu [15], [17], [19]

o Tồn cuối kỳ

Nếu [5] = [12] và [13] + [14] + [16] + [18] <> 0   thì các chỉ tiêu [20], [21], [22] đều bằng 0

Nếu [5] > [12]  và [13] + [14] + [16] + [18] <> 0   thì chỉ tiêu [20] = [11] + 1; chỉ tiêu [21] = [9] chỉ tiêu [22] = ( [21] – [20] ) +1

Nếu  [13] + [14] + [16] + [18] = 0  thì ([20] = [6] ; [21] = [9]

Ví d: Doanh nghiệp A trong quý 1 năm 2010 phát hành 1000 hóa đơn mới, trong kỳ doanh nghiệp sử dụng hết 500 hóa đơn và bị mất 200 số hóa đơn từ số 0000800-0000900. Khi đó bạn kê khai trên báo cáo như sau:

Vì số hóa đơn mất không liên tiếp với số đã sử dụng nên bạn phải tách ra làm 2 dòng

Tại dòng 1: Kê số hóa đơn mua phát hành trong kỳ (chỉ tiêu [8] – [9]) tại dòng 1 kê giá trị: Chỉ tiêu [8] = 1; [9] = 799, chỉ tiêu [13] = 500, [17] để trống

Tại dòng 2 kê: Kê số hóa đơn mua phát hành trong kỳ (chỉ tiêu [8] – [9]) tại dòng 1 kê giá trị: Chỉ tiêu [8] = 800; [9] = 1000,  chỉ tiêu [13] = 0, [17] = 800- 900

Bng kê chi tiết hóa đơn ca tchc, cá nhân đến thi đim quyết toán hóa đơn

Thông tin chung

•    Các thông tin được lấy dữ liệu từ phần báo cáo lên và không cho phép sửa gồm các thông tin sau:

o Tên tổ chức, cá nhân

o Mã số thuế

o Người đại diện theo pháp luật

o Ngày lập bảng kê

•    Các thông tin NNT tự nhập gồm các thông tin sau:

o Cơ quan chuyển đến: NNT chọn mã cơ quan thuế trong danh mục cơ quan thuế

Thông tin chi tiết

•   Các chỉ tiêu NNT tự nhập

o Tên loại hóa đơn, Ký hiệu mẫu, Ký hiệu hóa đơn: Nhập như trên tờ khai

o Từ số: Kiểu số, NNT tự nhập.

o Đến số: Kiểu số, NNT tự nhập

•   Các chỉ tiêu tính toán:

o Số lượng: Kiểu số, hỗ trợ tính theo công thức = (Đến số – Từ số)  + 1, không cho phép sửa

Bng kê hóa đơn chưa sdng ca tchc, cá nhân chuyn đía đim kinh doanh khác địa bàn cơ quan thuế qun lý

Thông tin chung

•    Các thông tin được lấy dữ liệu từ phần báo cáo lên và không cho phép sửa gồm các thông tin sau:

o Tên tổ chức, cá nhân

o Mã số thuế

o Người đại diện theo pháp luật

o Ngày lập bảng kê

Thông tin chi tiết

•   Các chỉ tiêu NNT tự nhập

o Tên loại hóa đơn, Ký hiệu mẫu, Ký hiệu hóa đơn: Nhập như trên tờ khai

o Từ số: Kiểu số, NNT tự nhập.

o Đến số: Kiểu số, NNT tự nhập

•   Các chỉ tiêu tính toán:

o Số lượng: Kiểu số, hỗ trợ tính theo công thức = (Đến số – Từ số)  + 1, không cho phép sửa

 

Kê khai trên HTKK tờ khai thuế GTGT cho dự án đầu tư mẫu 02/GTGT

Wednesday, January 16th, 2013

Tkhai thuế giá trgia tăng cho dán đầu tư mu 02/GTGT

Cách gọi:

Từ menu chức năng “Kê khai/Thuế GTGT” chọn “Tờ khai GTGT cho Dự án đầu tư (02/GTGT)” khi đó màn hình kê khai sẽ hiển thị ra như sau.

Chọn loại tờ khai (tờ khai lần đầu hoặc tờ khai bổ sung) và chọn các phụ lục cần kê khai sau đó nhấn nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai GTGT cho Dự án đầu tư mẫu 02/GTGT.

a). Trường hp khi tkhai ln đầu

Trên form “Chn ktính thuế” chọn trạng thái tờ khai là Tkhai ln đầu, sau đó nhấn nút “Đồng ý”, màn hình kê khai hiển thị ra như sau:

Hướng dn nhp dliu trong hthng kê khai HTKK :

Chi tiết các chỉ tiêu cần nhập:

o Các chỉ tiêu NNT tự nhập: [24], [25] , [26], [27], [28a], [30], [31] kiểu số, không âm. Kiểm tra [30] + [31] phải nhỏ hơn hoặc bằng [29], không thỏa mãn điều kiện thì ứng dụng đưa ra cảnh báo đỏ “Tổng chỉ tiêu [30] + [31] phải nhỏ hơn hoặc bằng chỉ tiêu [29]”.

Các chỉ tiêu ứng dụng hỗ trợ tự động tính toán :

o Chỉ tiêu [21]: tự động chuyển từ chì tiêu [32] kỳ trước sang, cho phép sửa, nếu sửa khác thì cảnh báo vàng và vẫn cho in tờ khai.

o Chỉ tiêu [22]: Bằng tổng cột (8)  trên phụ lục 01_2/GTGT

o Chỉ tiêu [23]: Bằng tổng cột (10)  trên phụ lục 01_2/GTGT

o Chỉ tiêu [28] = [23] + [25] – [27], kiểm tra

Nếu  [28a] > [21] +  [28] thì ứng dụng đưa ra cảnh báo đỏ và không cho in

Nếu [28] < [28a] < [28] + [21] thì ứng dụng đưa ra cảnh báo vàng và vẫn cho in

o Chỉ tiêu [29] = [21] + [28] – [28a]

o Chỉ tiêu [32]= [29] – [30] – [31]

Nhp phlc 01-2/GTGT ( Bng kê hàng hoá dch vmua vào)

Chi tiết các chỉ tiêu cần nhập:

o Nhập chi tiết các chỉ tiêu từ cột 2 đến cột 9, cho phép null các cột :MST, mặt hàng, ghi chú.(Cột MST nếu có nhập thì kiểm tra cấu trúc theo qui định của CQT.)

o Ngày tháng năm phát hành : nhập ngày tháng, kiểm tra đúng theo định dạng dd/mm/yyyy, Và ngày tháng năm phải nhỏ hơn hoặc bằng kỳ tính thuế

o Tổng giá trị HHDV mua vào = tổng cột 8 so sánh với chỉ tiêu [22] trên tờ khai

o Tổng thuế GTGT của HHDV mua vào = tổng cột 10 so sánh với chỉ tiêu [23] trên tờ khai

o Bấm F5 để thêm dòng (thông tin này hiển thị lên phần hướng dẫn phía dưới bên trái màn hình).

o Bấm F6 để xoá dòng tại vị trí con trỏ (thông tin này hiển thị lên phần hướng dẫn phía dưới bên trái).

o “Nhn dliu tfile” : tương tự như mẫu 01-1/GTGT

b) Trường hp khi tkhai bsung

Nếu chọn trạng thái tờ khai là “Tờ khai bổ sung” thì trên form “Chn ktính thuế” Ứng dụng cho phép NNT chọn thêm lần bổ sung và ngày lập tờ khai bổ sung  sau đó nhấn nút Đồng ý màn hình kê khai sẽ hiển thị, khi đó trên form nhập dữ liệu sẽ bao gồm 2 sheet “Tờ khai điều chỉnh” và “KHBS” như sau:

Ứng dụng sẽ lấy dữ liệu của Tờ khai gần nhất trong cùng kỳ kê khai làm dữ liệu mặc định trên Tờ khai điều chỉnh (Nếu là tờ khai bổ sung lần 1 thì lấy dữ liệu của tờ khai lần đầu, nếu là tờ khai bổ sung lần n thì lấy dữ liệu lần bổ sung n-1). NNT sẽ kê khai bổ sung điều chỉnh trực tiếp trên Tờ khai điều chỉnh, kê khai như tờ khai  thay thế, sau đó ứng dụng sẽ tự động lấy các chỉ tiêu điều chỉnh liên quan đến số thuế phải nộp lên KHBS, NNT không kê khai trên KHBS.

Các chỉ tiêu được đưa lên KHBS gồm: [21], [23], [30], [31], cách lấy dữ liệu tương tự như tờ 01/GTGT.

 

Kê khai thuế GTGT 03/GTGT và 04/GTGT trên HTKK

Wednesday, January 16th, 2013

Tkhai thuế giá trgia tăng trc tiếp mu 03/GTGT

Cách gi:

Từ menu chức năng “Kê khai/Thuế GTGT” chọn “Tờ khai GTGT trực tiếp (03/GTGT)” khi đó màn hình kê khai sẽ hiển thị ra như sau.

Bạn nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai GTGT trực tiếp mẫu 03/GTGT.

a) Trường hp khi tkhai ln đầu

Trên form “Chn ktính thuế” chọn trạng thái tờ khai là Tkhai ln đầu, sau đó nhấn nút “Đồng ý”, màn hình kê khai hiển thị ra như sau:

Các chtiêu NNT tnhp:

o Chỉ tiêu [21], [22], [23], [24], [25], [26] kiểu số, không âm

Các chtiêu ttính:

o Chỉ tiêu [27]=  [21] – [24] o Chỉ tiêu [28] = [22] – [25] o Chỉ tiêu [29] = [23] – [26] o Chỉ tiêu [30] =[27] * 0%

o Chỉ tiêu [31] =[28] *5%, nếu [28] < 0 thì [31] = 0

o Chỉ tiêu [32] = [29] * 10%, nếu [29] < 0 thì [32] = 0

o Chỉ tiêu [33]= [21] + [22] +[23]

o Chỉ tiêu [34] = [30] + [31] +[32]

b) Trường hp khi tkhai bsung

Nếu chọn trạng thái tờ khai là “Tờ khai bổ sung” thì trên form “Chn ktính thuế” Ứng dụng cho phép NNT chọn thêm lần bổ sung và ngày lập tờ khai bổ sung  sau đó nhấn nút Đồng ý màn hình kê khai sẽ hiển thị, khi đó trên form nhập dữ liệu sẽ bao gồm 2 sheet “Tờ khai điều chỉnh” và “KHBS” như sau:

Các chỉ tiêu được đưa lên KHBS gồm: [30], [31],  [32] cách lấy dữ liệu tương tự

như tờ 01/GTGT.

Tkhai thuế GTGT mu 04/GTGT

Dành cho người np thuế tính thuế theo phương pháp tính trc tiếp trên doanh thu

Cách gi:

Từ menu chức năng “Kê khai/Thuế GTGT” chọn “Tờ khai GTGT trực tiếp (04/GTGT)” khi đó màn hình kê khai sẽ hiển thị ra như sau.

Bạn nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai GTGT trực tiếp mẫu 04/GTGT.

a) Trường hợp khi tờ khai lần đầu

Trên form “Chn ktính thuế” chọn trạng thái tờ khai là Tkhai ln đầu, sau đó nhấn nút “Đồng ý”, màn hình kê khai hiển thị ra như sau:

c chtiêu NNT tnhp:

o Tại cột “Chỉ tiêu”: Cho phép NNT chọn ngành nghề trong combobox bao gồm 7 nhóm ngành ( phụ lục 05 đính kèm ).

o Chỉ tiêu [21], [22], [23], [24], [25], [26] kiểu số, không âm

o Chỉ tiêu  [24], [25], [26] nhập dạng xx,xx

c chtiêu ttính:

o Chỉ tiêu [27]=  [21] * [24] o Chỉ tiêu [28] = [22] * [25] o Chỉ tiêu [29] = [23] * [26] o Chỉ tiêu [30] =[27] * 0%

o Chỉ tiêu [31] = [28] * 5%

o Chỉ tiêu [32] = [29] * 10%

o Chỉ tiêu [33]= [21] + [22] +[23]

o Chỉ tiêu [34] = [30] + [31] +[32]

o Khi chọn 1 ngành ở phần 1 thì ứng dụng sẽ tự động thêm dòng ở các phần 2, 3, 4. Mỗi ngành có thể nhập nhiều dòng khác nhau, không cảnh báo gì

b) Trường hp khi tkhai bsung

Nếu chọn trạng thái tờ khai là “Tờ khai bổ sung” thì trên form “Chn ktính thuế” Ứng dụng cho phép NNT chọn thêm lần bổ sung và ngày lập tờ khai bổ sung  sau đó nhấn nút Đồng ý màn hình kê khai sẽ hiển thị, khi đó trên form nhập dữ liệu sẽ bao gồm 2 sheet “Tờ khai điều chỉnh” và “KHBS” như sau:

Các chỉ tiêu được đưa lên KHBS gồm: [30], [31],  [32] cách lấy dữ liệu tương tự như tờ 01/GTGT.